Het Vertrek
Datum                 Voorstelling                         Plaats                          Locatie                      Tijd
27-11-2018           TRY OUT                              Leeuwarden               ROC Friese Poort     20:15 uur
28-11-2018           TRY OUT                              Leeuwarden               ROC Friese Poort     19:30 uur
12-02-2019          TRY OUT / Besloten            Leeuwarden               Dorpskerk Huizum   21:15 uur
14-04-2019          TRY OUT                              Leeuwarden               Theater De Bres       15:30 uur
19-05-2019          Het Vertrek                          Tytsjerk                        Huiskamer                15:00 uur
19-05-2019          Het Vertrek                          Tytsjerk                        Huiskamer                16:30 uur

                             PREMIERE                            Nadere info volgt...
volgt                     Het Vertrek                          Schiermonnikoog       Om de Noord          volgt 
11-10-2019            Het Vertrek                          Ryptsjerk                     MFC De Einekoer    20:00 uur
23-11-2019           Het Vertrek                          Buitenpost                   De Muzykpleats      20:00 uur
06-12-2019          Het Vertrek / Reserveer     Soest / Herman van Veen Arts Center       20:00 uur
17-01-2020          Het Vertrek                          Brantgum                     De Terpring             volgt
02-02-2020        Het Vertrek                          Vlieland                       Podium Vlieland      ochtend
02-02-2020        Het Vertrek                          Vlieland                       Podium Vlieland      middag
Meer data volgen...
Cantate
Een zoektocht naar geluk​​​​​​​
Datum                 Voorstelling                         Plaats                          Locatie                      Tijd
09-06-2019         Cantate                                Amsterdam                 Lutherse Kerk           16:00 uur
10-06-2019          Cantate                                Leeuwarden               Koepeltheater           16:00 uur
15-06-2019          Cantate                                Leeuwarden               Koepeltheater           20:00 uur
16-06-2019          Cantate                                Amsterdam                 Lutherse Kerk           20:00 uur
​​​​​​​Deze voorstellingen zijn geweest.

2019
02-01-2019           Besloten Concert               Met Jochem le Cointre en Elizabeth Kooy


2018
Datum                 Voorstelling                         Plaats                          Locatie                      Tijd
07-02-2018         De Faam de Baas                Leeuwarden               ROC Friese Poort     20:00 uur
08-02-2018         De Faam de Baas                Leeuwarden               ROC Friese Poort     19:30 uur​​​​​​​
20-05-2018         De Faam de Baas                Makkum Art                Hotel de Prins          20:00 uur
23-05-2018         Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Dorp                          20:30 uur
25-05-2018         Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Dorp                          20:30 uur
26-05-2018         Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Dorp                          20:30 uur
27-05-2018         Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Dorp                          20:30 uur
31-05-2018          De Faam de Baas                Veenklooster              Fogelsanghstate      20:00 uur
03-06-2018         De Faam de Baas                Franeker                     Museum Martena     16:00 uur
16-06-2018          De Faam de Baas                Sloten                         Grote Kerk                20:00 uur
17-06-2018          De Faam de Baas                Ysbrechtum                Epemastate              20:00 uur
20-06-2018         De Faam de Baas                Ysbrechtum                Epemastate              19:00 uur
03-10-2018          Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Kerk                           20:00 uur
05-10-2018          PREMIERE                           Ryptsjerk                     Kerk                           20:00 uur
06-10-2018          Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Kerk                           20:00 uur
10-10-2018           Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Kerk                           20:00 uur
12-10-2018           Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Kerk                           20:00 uur
13-10-2018           Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Kerk                           20:00 uur
17-10-2018           Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Kerk                           20:00 uur
19-10-2018           Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Kerk                           20:00 uur
20-10-2018          Yn it Skaad fan 'e Toer        Ryptsjerk                     Kerk                           20:00 uur
07-12-2018          De Faam de Baas                Herman van Veen Arts Center @ Soest     20:00 uur
20-01-2018          Ensemble / PREMIERE       Hurdegaryp                It Maskelyn                20:00 uur
26-01-2018          Ensemble                             Hurdegaryp                It Maskelyn                20:00 uur
27-01-2018          Ensemble                             Hurdegaryp                It Maskelyn                20:00 uur
28-01-2018          Ensemble                             Hurdegaryp                It Maskelyn                14:30 uur
02-02-2018         Ensemble                             Hurdegaryp                It Maskelyn                20:00 uur
03-02-2018         Ensemble                             Hurdegaryp                It Maskelyn                20:00 uur


2017
Datum                Voorstelling                         Plaats                          Locatie                      Tijd
09-09-2017        De Faam de Baas                Oranjewoud               Klein Jagtlust            16:30 uur
09-09-2017        De Faam de Baas                Oranjewoud               Klein Jagtlust            20:00 uur
17-09-2017         De Faam de Baas                Leeuwarden               Koepeltheater           15:00 uur
06-10-2017         De Faam de Baas                Suwâld                        Zuiderend                 20:00 uur
08-10-2017         De Faam de Baas                Warns                         De Spylder                16:00 uur
15-10-2017          De Faam de Baas                St. Jacobiparochie    Groate Kerk               15:30 uur


2016
Datum                Voorstelling                         Plaats                          Locatie                      Tijd
13-02-2016         Beppe bakt er niets van      Ysbrechtum                It Nije Formidden      15.00 uur
03-03-2016        Beppe bakt er niets van      Leeuwarden               De Harmonie            15.00 uur
22-05-2016        Beppe bakt er niets van      Goënga                      De Kerk                     15.30 uur
31-05-2016         Beppe bakt er niets van      Buitenpost                 CBS De Lichtbron     12.45 uur
10-06-2016         Kus van de Spinvrouw        Leeuwarden               Blokhuispoort           20:00 uur
11-06-2016          Kus van de Spinvrouw        Leeuwarden               Blokhuispoort           20:00 uur
12-06-2016         Kus van de Spinvrouw        Leeuwarden               Blokhuispoort           20:00 uur
14-06-2016         Kus van de Spinvrouw        Leeuwarden               Blokhuispoort           20:00 uur
15-06-2016         Kus van de Spinvrouw        Leeuwarden               Blokhuispoort           20:00 uur 
17-09-2016         Beppe is de weg kwijt         Katlijk                          Zijn Plek                    15.00 uur
24-09-2016        Beppe bakt er niets van      Heeg                          MFC It Heechhûs      14.30 uur
25-09-2016        Beppe is de weg kwijt         Oude Bildtzijl             Aerdenplaats            15.00 uur
01-10-2016          Beppe is de weg kwijt         Britswert                     Us Honk                    15:00 uur
02-10-2016         Beppe is de weg kwijt         Leeuwarden               De Harmonie            15:15 uur
20-10-2016         Beppe is de weg kwijt         Oppenhuizen             MFC It Harspit           15.00 uur


2015
Datum                Voorstelling                         Plaats                         Locatie                       Tijd
25-02-2015        Pûpa                                      Warns                         De Spylder                15.00 uur
28-03-2015        Im Weissen Rössl...               Leeuwarden              De Harmonie            20.30 uur
29-03-2015        Im Weissen Rössl...               Leeuwarden              De Harmonie             15:00 uur
23-05-2015        Pûpa!                                      Katlijk                         Zijn Plek                    14.00 uur
04-09-2015        Pûpa!                                      Buitenpost                 De Kruidhof              19.00 uur
10-10-2015          Beppe bakt er niets van       Leeuwarden              De Fabriek                13.30 uur
17-10-2015          Beppe bakt er niets van       Katlijk                         Zijn Plek                     14.00 uur
22-10-2015         Beppe bakt er niets van       Oppenhuizen            MFC It Harspit           14.00 uur
13-11-2015           Beppe bakt er niets van       Franeker                    De Koornbeurs          19.00 uur
22-11-2015          Beppe bakt er niets van       Leeuwarden              WTC Expo                  13.00 uur
22-11-2015          Beppe bakt er niets van       Leeuwarden              WTC Expo                  15.30 uur


2014
Datum                Voorstelling                           Plaats                        Locatie                      Tijd
29-08-2014        Keapmanskeunsten              Burgum                      De Pleats                   20:00 uur
30-08-2014        Keapmanskeunsten              Burgum                      De Pleats                   20:00 uur
03-09-2014        Keapmanskeunsten              Burgum                      De Pleats                   20:00 uur
04-09-2014        Keapmanskeunsten              Burgum                      De Pleats                   20:00 uur
05-09-2014        Keapmanskeunsten              Burgum                      De Pleats                   20:00 uur
15-10-2014          Pûpa!                                      Oppenhuizen            MFC It Harspit           14.00 uur
16-10-2014          Pûpa!                                      Earnewâld                 FLM                             14.30 uur
23-10-2013         Pûpa!                                      Nijland                       Merakels                     14.00 uur

Heb je deze al gezien?

Terug naar boven